Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenia

w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej, na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz na budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej na działce nr ewid. 63/7 we wsi Brody-Parcele w gminie Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2007-10-24
WGI - III / 7331 / 34 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że Wojewódzki Konserwator Przyrody z upoważnienia Wojewody Mazowiecki wydał w dniu 15 października postanowienie - WŚR.VI.DS/6810/1667/07 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej, na działkach o nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz na budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej na działce nr ewid. 63/7 we wsi Brody-Parcele w gminie Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.10.2007 r., godz. 09.45
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.10.2007 r., godz. 09.45
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2007 r., godz. 09.45NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2853 razy.