Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej, na działkach nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej, na działce nr ewid. 63/7, we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2007-10-31

WGI - III / 7331 / 34 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 31-10-2007r. została wydana decyzja nr 5/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV i 6 latarni na potrzeby oświetlenia terenu zieleni publicznej przy drodze gminnej – ul. Szkolnej i drodze krajowej nr 62 – ul. Modlińskiej, na działkach nr ewid. 61/10 i 61/5 oraz budowie chodnika w pasie drogowym ul. Szkolnej, na działce nr ewid. 63/7, we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 31.10.2007 r., godz. 14.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.10.2007 r., godz. 14.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2007 r., godz. 14.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2751 razy.