Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie: uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinków drogi krajowej nr 62 – ciągu ulic Modlińskiej, Serockiej oraz odcinków dróg gminnych – ul. przytorowej i ul. Ogrodniczej wraz z budowa i przebudową niezbędnych elementów infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1, 30, 33/5 i 31/7 położonych we wsi Brody oraz na działkach nr ewid. 34/11, 34/10 i 217 położonych we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK Pomiechówek, dnia 2007-11-07
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI - III / 7331 / 42 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że Wojewódzki Konserwator Przyrody z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego wydał w dniu 22.10.2007r. postanowienie – WŚR.VI.MA/6810/1628/07 w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinków drogi krajowej nr 62 – ciągu ulic Modlińskiej, Serockiej oraz odcinków dróg gminnych – ul. przytorowej i ul. Ogrodniczej wraz z budowa i przebudową niezbędnych elementów infrastruktury technicznej na działkach nr ewid. 1, 30, 33/5 i 31/7 położonych we wsi Brody oraz na działkach nr ewid. 34/11, 34/10 i 217 położonych we wsi Brody-Parcele, gmina Pomiechówek, w ramach przebudowy linii kolejowej E65 Warszawa-Gdynia (etap Modlin-Nasielsk)-przejazdu na 48,646 km tej linii.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Ministra Środowiska, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 07.11.2007 r., godz. 08.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.11.2007 r., godz. 08.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.11.2007 r., godz. 08.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2762 razy.