Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty będącej elementem uzupełniającym na istniejącej ścieżce edukacji leśnej w Leśnictwie Pomiechówek na działce nr ewid. 1038 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2007-11-12
WGI - III / 7331 / 61 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Jabłonna ul. Wiejska 20 05-110 Jabłonna, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty będącej elementem uzupełniającym na istniejącej ścieżce edukacji leśnej w Leśnictwie Pomiechówek na działce nr ewid. 1038 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 13.11.2007 r., godz. 10.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 13.11.2007 r., godz. 10.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
13.11.2007 r., godz. 10.14NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2814 razy.