Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

zawiadamia się, że w dniu 28.12.2007 r. została wydana na wniosek firmy „POL-OIL-Corporation” Sp. z o.o. ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie Bazy Paliw Płynnych o dodatkową pojemność zbiornikowa oleju opałowego OOL o 180 m3 wraz z infrastrukturą technologiczną.
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek, dnia 2007-12-28
WROŚ – 7624/04/07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) ,art. 46 ust.1i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r., poz. 902 ), zawiadamia się, że w dniu 28.12.2007 r. została wydana na wniosek firmy „POL-OIL-Corporation” Sp. z o.o. ul. Pasterska 10, 01-976 Warszawa decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na rozbudowie Bazy Paliw Płynnych o dodatkową pojemność zbiornikowa oleju opałowego OOL o 180 m3 wraz z infrastrukturą technologiczną oraz zmianę przeznaczenia istniejących zbiorników magazynowych o poj. 200 m3 z benzyny PB na olej opałowy OOL – Etap IV , na części działki o nr ewid. 279 obręb Stanisławowo gm. Pomiechówek

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek

Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.12.2007 r., godz. 12.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.12.2007 r., godz. 12.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.12.2007 r., godz. 12.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 3053 razy.