Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 31 we wsi Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-01-07
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI.III.7331 / 01 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek z dnia 04.01.2008r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie boisk sportowych i placów zabaw dla dzieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 31 we wsi Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek, przy drodze gminnej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT GMINY
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 07.01.2008 r., godz. 11.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 07.01.2008 r., godz. 11.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
07.01.2008 r., godz. 11.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2826 razy.