Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

zawiadamia się, że Wojewódzki Konserwator Przyrody z u poważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 21.12.2007r., wydał postanowienie – WŚR.VI.DS/6810/2016/07 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej – oraz budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 34/16 i 34/13 oraz 34/7 i 40/2 we wsi Brody w gminie Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-01-10
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI - III / 7331 / 56 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że Wojewódzki Konserwator Przyrody z u poważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 21.12.2007r., wydał postanowienie – WŚR.VI.DS/6810/2016/07 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej – oraz budowie oświetlenia ulicznego na działkach o nr ewid. 34/16 i 34/13 oraz 34/7 i 40/2 we wsi Brody w gminie Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.01.2008 r., godz. 15.06
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.01.2008 r., godz. 15.06
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2008 r., godz. 15.06NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2870 razy.