Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie dnia 21-12-2007r. ozn. akt sprawy – KOA/603/Ar/06 wydało decyzję, w której uchylono w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Pomiechówek Nr 3/2006 z dnia 23-02-2006r. ozn. akt sprawy: RI-II/7331/9/04/05/06 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6 i 80/7 i przebudowę istniejącego kolektora na działkach o nr ewid. 765/24, 842/1 i 990/1 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek i przekazano do ponownego rozpatrzenia do organu pierwszej instancji
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-01-14
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
RI - II / 7331 / 9 / 04 / 05 / 06

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie dnia 21-12-2007r. ozn. akt sprawy – KOA/603/Ar/06 wydało decyzję, w której uchylono w całości zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Pomiechówek Nr 3/2006 z dnia 23-02-2006r. ozn. akt sprawy: RI-II/7331/9/04/05/06 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie oczyszczalni ścieków MEWA w Brodach na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6 i 80/7 i przebudowę istniejącego kolektora na działkach o nr ewid. 765/24, 842/1 i 990/1 we wsi Czarnowo, Gm. Pomiechówek i przekazano do ponownego rozpatrzenia do organu pierwszej instancji.

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego jest ostateczna w trybie instancyjnym, może być jednak zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, za pośrednictwem SKO w Warszawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.01.2008 r., godz. 15.08
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.01.2008 r., godz. 15.08
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.01.2008 r., godz. 15.08NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2887 razy.