Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania istniejących obiektów dawnej fermy trzody chlewnej i ich adaptacji na obiekty związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem i magazynowaniem odpadów na terenie działki nr ewid. 6/20 we wsi Nowy Modlin gm. Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2007-1-16
WROŚ – 7624/03/07

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z późniejszymi zmianami) ,art. 46 ust.1i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 129 z 2006r., poz. 902 ), zawiadamia się, że w dniu 16.1.2008 r. została wydana na wniosek firmy EKO ZYSK1 Sp. z o.o. Nowy Modlin 45 05-180 Pomiechówek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu wykorzystania istniejących obiektów dawnej fermy trzody chlewnej i ich adaptacji na obiekty związane z odzyskiem, unieszkodliwianiem i magazynowaniem odpadów na terenie działki nr ewid. 6/20 we wsi Nowy Modlin gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35.

Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.01.2008 r., godz. 15.26
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.01.2008 r., godz. 15.26
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.01.2008 r., godz. 15.26NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2977 razy.