Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

informuje się, że w dniu 17-01-2008r. została wydana decyzja nr 1/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej – oraz budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 34/16 i 34/13 oraz 34/7 i 40/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-01-17

WGI - III / 7331 / 56 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 17-01-2008r. została wydana decyzja nr 1/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie odcinka drogi gminnej – ul. Ogrodniczej – oraz budowie oświetlenia ulicznego na działkach nr ewid. 34/16 i 34/13 oraz 34/7 i 40/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 17.01.2008 r., godz. 12.23
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 17.01.2008 r., godz. 12.23
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
17.01.2008 r., godz. 12.23NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2746 razy.