Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek, obejmującą ulicę Wolności. Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja stanowi załącznik do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-02-01
WGI.III.7331 / 14 / 08


OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami we wsi Pomiechówek Gm. Pomiechówek, obejmującą ulicę Wolności.
Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja stanowi załącznik do wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

(Szczegółowe usytuowanie przyłączy do posesji prywatnych, będzie uzgadniane z właścicielami działek przez projektanta.)

WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.02.2008 r., godz. 08.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.02.2008 r., godz. 08.13
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.02.2008 r., godz. 08.13NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2778 razy.