Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-02-15

WGI - III / 7331 / 61 / 07
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 13-02-2008r. została wydana decyzja nr 2/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie wiaty jako uzupełnienia istniejącej leśnej ścieżki dydaktycznej w Leśnictwie Pomiechówek na części działki nr ewid. 1038 we wsi Czarnowo, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.Wójt Gminy
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.02.2008 r., godz. 12.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.02.2008 r., godz. 12.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.02.2008 r., godz. 12.37NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2709 razy.