Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

Pomiechówek, dnia 2008-02-18
WGI.III.7331 / 20 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek z dnia 13-02-2008 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdami do prywatnych posesji i budowie linii kablowej elektroenergetycznej wraz z oświetleniem chodnika w pasie drogowym drogi krajowej Nr 62 - ul. Serockiej (strona północna) na działce nr ewid. 30/2 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.02.2008 r., godz. 08.37
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.02.2008 r., godz. 08.37
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.02.2008 r., godz. 08.37NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2644 razy.