Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Przytorowej na działkach o nr ewid. 135/1, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/3, 133/2, 133/3, 133/5, 133/6 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-02-18
WGI.III.7331 / 21 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek z dnia 13-02-2008 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Przytorowej na działkach o nr ewid. 135/1, 134/5, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/3, 133/2, 133/3, 133/5, 133/6 we wsi Brody-Parcele, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 20.02.2008 r., godz. 08.22
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 20.02.2008 r., godz. 08.22
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
20.02.2008 r., godz. 08.22NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2644 razy.