Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego (mieszczącego komórki lokatorskie) oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 33 we wsi Kosewo, Gmina Pomiechówek
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-02-21
WGI.III.7331 / 54 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 11-02-2008r. Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty Powiatu Nowodworskiego, wydał postanowienie uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego, budynku gospodarczego (mieszczącego komórki lokatorskie) oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 33 we wsi Kosewo, Gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowodworskiego.

WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 21.02.2008 r., godz. 15.46
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 21.02.2008 r., godz. 15.46
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
21.02.2008 r., godz. 15.46NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2697 razy.