Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków „MEWA” w Brodach na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6 i 80/7 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-02-26
WGI.III.7331 / 22 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek z dnia 26.02.2008r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków „MEWA” w Brodach na działkach o nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6 i 80/7 we wsi Brody, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.02.2008 r., godz. 13.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.02.2008 r., godz. 13.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.02.2008 r., godz. 13.33NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2627 razy.