Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego), budynku gospodarczego (mieszczącego komórki lokatorskie) oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 33 we wsi Kosewo, Gmina Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-03-03

WGI - III / 7331 / 54 / 07

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 29-02-2008r. została wydana decyzja nr 3/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego), budynku gospodarczego (mieszczącego komórki lokatorskie) oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe na działce nr ewid. 29 i części działki nr ewid. 33 we wsi Kosewo, Gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.03.2008 r., godz. 13.32
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.03.2008 r., godz. 13.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.03.2008 r., godz. 13.32NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2738 razy.