Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnegoprzetargu ograniczonego

Pomiechówek - 2008 – 04 -14
WGI.I.72241/4/08

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży w drodze ustnego przetargu ograniczonego

Działając na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz uchwały Nr XVI/86/08 Rady Gminy w Pomiechówku z dnia 06.02.2008r.

Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego nieruchomość niezabudowaną, stanowiącą działkę nr ewid. 919/3 o pow. 57m2, księga wieczysta nr 48419

cena wywoławcza (netto): 2.000,00zł

Cena wywoławcza nie obejmuje podatku od towarów i usług , który zostanie naliczony od ceny osiągniętej w przetargu w wysokości 22%.

Nieruchomość przeznaczona do sprzedaży stanowi własność Gminy Pomiechówek, jest niezabudowana, ogrodzona wspólnie z działką sąsiednią, nie posiada dostępu do drogi publicznej. Usytuowana jest na terenie byłego fortu, obecnie zagospodarowanego na potrzeby rekreacyjne. Do działki dostępne są energia elektryczna i wodociąg lokalny. Działka jest wydzierżawiona, a umowa dzierżawy wygasa w dniu 31.12.2016r.

Teren na którym znajduje się przedmiotowa działka, przeznaczona jest pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną. Dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające, zabudowa mieszkaniowa rekreacyjna (letniskowa). Nieprzekraczalna linia zabudowy – 25 m od
krawędzi lasu.

Ze względu iż przedmiotowa działka nie ma dostępu do drogi publicznej, sprzedaż jej odbędzie się w formie przetargu ustnego ograniczonego. W przetargu mogą brać udział właściciele działek bezpośrednio graniczących z działką przeznaczoną do sprzedaży.
Przetarg zostanie ogłoszony po upływie sześciu tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu. Termin i miejsce przetargu zostaną podane do publicznej wiadomości w ogłoszeniu o przetargu.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu w/w nieruchomości, na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami lub wynikające z odrębnych przepisów proszone są do złożenia pisemnego wniosku do Urzędu Gminy Pomiechówek w terminie do 30 maja 2008r.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia złożonego wniosku nieruchomość zostanie sprzedana w drodze bezprzetargowej po cenie równej wartości nieruchomości tj.: 1653,00zł.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach (pokój nr 7) w godz. 8.00 - 15.00, telefon 022 765 27 23.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.04.2008 r., godz. 14.58
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.04.2008 r., godz. 14.58
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.04.2008 r., godz. 14.58NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2909 razy.