Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice - Pomiechówek na części działki o nr ewid. 703/5 we wsi Goławice Pierwsze, Gm. Pomiechówek (na odcinku od pętli autobusowej-skrzyżowanie z drogami o nr ew. 701 i 97/11 do granicy lasu w Goławicach Pierwszych).
Pomiechówek, dn. 18 kwietnia 2008r.
Wójt Gminy Pomiechówek
Brody-Parcele ul. Szkolna 1A
05-180 Pomiechówek
pow. nowodworski woj. mazowieckie
WROŚ - 7624 / 02 / 08

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i stosownie do art.46a ust 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (tj.: Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Starosty Powiatu Nowodworskiego z siedzibą Nowym Dworze Mazowiecki, ul. Mazowiecka 10 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2410W Śniadówko – Goławice - Pomiechówek na części działki o nr ewid. 703/5 we wsi Goławice Pierwsze, Gm. Pomiechówek (na odcinku od pętli autobusowej-skrzyżowanie z drogami o nr ew. 701 i 97/11 do granicy lasu w Goławicach Pierwszych).

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia obwieszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Pomiechówek z/s w Brodach-Parcelach przy ul. Szkolnej 1A w pokoju nr 8 w dniach
i godzinach pracy Urzędu.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
BIP UG Pomiechówek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń UG Pomiechówek.

WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.04.2008 r., godz. 09.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.04.2008 r., godz. 09.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2008 r., godz. 09.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2936 razy.