Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: rozbudowa (przebudowa) drogi krajowej nr 62 na terenie gm. Pomiechówek na odcinku od km 194+450 do km 195+560. Stronami postępowania w sprawie są - właściciele, użytkownicy wieczyści,
Warszawa 31 .03.2008r.

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80 póz. 721 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad - zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji: rozbudowa (przebudowa) drogi krajowej nr 62 na terenie gm. Pomiechówek na odcinku od km 194+450 do km 195+560. Stronami postępowania w sprawie są - właściciele, użytkownicy wieczyści, lub zarządcy nieruchomości położonych na działkach usytuowania obiektu i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Działki usytuowania obiektu:
obręb Stanisławowe: 179/1, 180/2, 182/1, 184/2, 185/1, 186/3, 186/5, 179/2, 180/3, 182/2,
184/3, 186/4, 186/6, 187/3, 188, 189/2, 189/4
obręb Pomiechówek: 73/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/2, 106/1, 107/1, 108/1, 110/2, 111/1, 112/1,
113/2, 114/2, 115/4, 116/1, 117/2, 118/2, 119/2, 120/2, 121/2, 122/2, 124/1, 173/1, 173/2,
173/3, 174/1, 272/1, 275/1, 258/1, 116/2, 118/3, 119/3, 120/3, 121/3, 122/3, 124/2.
er ewódzki
Akta sprawy do wglądu znajdują się w Wydziale Infrastruktury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój nr 607, gdzie można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 k.p.a., w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wojciech Sommer
Starszy Inspektor Wojewódzki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.04.2008 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.04.2008 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.04.2008 r., godz. 12.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2855 razy.