Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

została wydana decyzja nr 4/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Kwiatowej, Wodnej, Rybackiej i Plażowej we wsi Pomiechowo, gmina Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 1, 93, 29/2, 31 i 47/9.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-04-21

WGI.III.7331 / 26 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 21-04-2008r. została wydana decyzja nr 4/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci wodociągowej rozdzielczej w ulicach Kwiatowej, Wodnej, Rybackiej i Plażowej we wsi Pomiechowo, gmina Pomiechówek, na działkach o nr ewid. 1, 93, 29/2, 31 i 47/9.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 28.04.2008 r., godz. 08.50
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 28.04.2008 r., godz. 08.50
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
28.04.2008 r., godz. 08.50NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2721 razy.