Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji osadnika wtórnego nr 2 ze zmianą przeznaczenia na osadnik wstępny, z pełną hermetyzacją obiektu na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-05-12
WGI.III.7331 / 49 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) zawiadamia się, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spółka Akcyjna, Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji osadnika wtórnego nr 2 ze zmianą przeznaczenia na osadnik wstępny, z pełną hermetyzacją obiektu na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Dębe” w Wójtostwie.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 12.05.2008 r., godz. 14.43
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.30NieznanyEdycja strony
12.05.2008 r., godz. 14.43NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2803 razy.