Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek.
data 16-05-2008 r.
Wójt Gminy Pomiechówek

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek


Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 41) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Pomiechówek uchwały nr XVII/94/08 z dnia 26.03.2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pomiechówek.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące studium.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Pomiechówek, Brody-Parcele, ul. Szkolna 1a, 05-180 Pomiechówek w terminie do dnia 13 czerwca 2008 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy.


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.05.2008 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.05.2008 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.05.2008 r., godz. 14.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2904 razy.