Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i boisk wraz z zapleczem i towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 31 położonej we wsi Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-05-16
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI.III.7331 / 01 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Geodeta Powiatowy z upoważnienia Starosty w dniu 05.05.2008 r., wydał postanowienie – GNK 6018/58/2008 uzgadniające w zakresie ochrony gruntów rolnych projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie placu zabaw i boisk wraz z zapleczem i towarzyszącymi elementami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 31 położonej we wsi Nowy Modlin, Gm. Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 00-099 Warszawa, za pośrednictwem Starosty Powiatu Nowodworskiego.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 19.05.2008 r., godz. 09.20
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 19.05.2008 r., godz. 09.20
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.05.2008 r., godz. 09.20NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2711 razy.