Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Przytorowej, Parkowej, W. Broniewskiego, Kolejowej, Ludowej, Wrzosowej, Wczasowej, Polnej, Szafirowej we wsi Brody-Parcele i ul. Serockiej we wsi Brody w gminie Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-05-27
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI.III.7331 / 11 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Kierownik Oddziału Ocen Natura 2000 z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 13.05.2008 r., wydał postanowienie – WŚR.IV.DS/7049/259/08 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ul.: Przytorowej, Parkowej, W. Broniewskiego, Kolejowej, Ludowej, Wrzosowej, Wczasowej, Polnej, Szafirowej we wsi Brody-Parcele i ul. Serockiej we wsi Brody w gminie Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.


WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 27.05.2008 r., godz. 14.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.05.2008 r., godz. 14.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.05.2008 r., godz. 14.29NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2671 razy.