Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Przytorowa) we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-05-27
WGI.III.7331 / 21 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa z upoważnienia Starosty Nowodworskiego w dniu 15.05.2008 r., wydał postanowienie – AB.7332-53/2008 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej (ul. Przytorowa) we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie.

WÓJT
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 27.05.2008 r., godz. 14.30
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 27.05.2008 r., godz. 14.30
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
27.05.2008 r., godz. 14.30NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2762 razy.