Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) we wsi Brody-Parcele w ulicach: Przytorowej, Wczasowej, Parkowej, Broniewskiego, Kolejowej, Wrzosowej, Ludowej, Szafirowej i Polnej i we wsi Brody w ulicy Serockiej na działkach według załączonego wykazu do decyzji.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-06-04

WGI.III.7331 / 11 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 04-06-2008r. została wydana decyzja nr 7/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej (wraz z przyłączami) we wsi Brody-Parcele w ulicach: Przytorowej, Wczasowej, Parkowej, Broniewskiego, Kolejowej, Wrzosowej, Ludowej, Szafirowej i Polnej i we wsi Brody w ulicy Serockiej na działkach według załączonego wykazu do decyzji.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom służy odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35, 00-099 Warszawa za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 04.06.2008 r., godz. 09.29
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 04.06.2008 r., godz. 09.29
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
04.06.2008 r., godz. 09.29NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2812 razy.