Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w Brodach- Parcelach
Wójt Gminy Pomiechówek
WROŚ - 7624/05/08
Pomiechówek. dnia 2008-06-16

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 16.06.2008r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w Brodach- Parcelach w ulicach:
-ul. Przytorowa na działkach o nr ewid.
135/1, 134/5, 134/6, 134/3, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 133/3, 133/2, 136/2, 139/2, 139/3, 140/2, 140/3, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150/1, 150/2, 152/9, 152/5, 152/6, 152/7, 152/8, 159/1, 158/1, 154, 155, 156/1, 156/2, 157/1, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 163/3, 163/1, 163/2, 168, 169, 175/3, 175/1, 175/2, 177, 179, 181/1, 181/2, 181/3, 182/5, 182/12, 182/13, 182/2, 182/3, 182/11, 192, 196, 197/1, 199/2, 199/3, 199/7, 199/5, 199/6, 199/8, 205, 203, 204, 206/1, 206/2, 207, 209, 211, 210, 212, 213, 214/1, 214/6, 214/5, 214/7, 214/3, 214/4, 216/1, 217,

-ul. Parkowa na działkach o nr ewid.
167, 170, 171, 172/1, 172/2, 172/3, 173/5, 173/8, 173/7, 173/6, 174/1, 165/1, 165/2,
166/1, 166/2, 166/3,
-ul. Wczasowa na działkach o nr ewid.
135/2, 136/3, 136/4, 137/2, 137/6,137/7,137/8, 137/9, 137/10, 137/11, 137/12, 137/13, 138/1,
330, 331,
-ul. W. Broniewskiego na działkach o nr ewid.
186/1, 254, 377/5, 380, 182/10, 255/2, 255/3, 187, 188, 193, 189, 190, 191/1, 191/2,
249, 283, 377/4, 377/3, 377/2, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 379/4, 311, 316, 381, 382,
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska
35.
(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,
ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.06.2008 r., godz. 15.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.06.2008 r., godz. 15.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.06.2008 r., godz. 15.25NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2808 razy.