Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie uL Ogrodniczej na działkach o nr ewid. 33/6, 33/7, 31/7, 31/5, 31/2, 34/10, 34/12, 34/13, 33/4, 34/16, 40/2, 34/7 w Brodach Gm. Pomiechówek.
Wójt Gminy Pomiechówek

Pomiechówek. dnia 2008-06-26
WROŚ - 7624/02/08

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25 z 2008r., póz. 150 ), zawiadamia się, że w dniu 26.06.2008r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Przebudowie uL Ogrodniczej na działkach o nr ewid. 33/6, 33/7, 31/7, 31/5, 31/2, 34/10, 34/12, 34/13, 33/4, 34/16, 40/2, 34/7 w Brodach Gm. Pomiechówek.
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska35.
(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)

Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.06.2008 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.06.2008 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.06.2008 r., godz. 14.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2666 razy.