Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

zawiadamia się, że na wniosek Pana Grzegorza Gąsiorowskiego z firmy ATEM-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni...
Pomiechówek, dnia 2008-07-04

WGI.III.7331 / 60 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Grzegorza Gąsiorowskiego z firmy ATEM-POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, Filia Warszawa, ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa działającego z upoważnienia firmy POLSKA TELEFONIA CYFROWA Sp z o.o. Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 21367 (wieża strunobetonowa wraz z posadowieniem niezbędnych urządzeń technologicznych) zlokalizowanej na części działki nr ewid. 90/10 w m. Nowe Orzechowo.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 10.07.2008 r., godz. 13.13
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.32
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.32NieznanyEdycja strony
24.03.2011 r., godz. 08.31NieznanyEdycja strony
10.07.2008 r., godz. 13.13NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2757 razy.