Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Rozbudowie pomieszczeń służących do produkcji ręcznych narzędzi budowlanych (pace styropianowe) na działce o nr ew. 383 w miejscowości Pomiechowo gmina Pomiechówek.
Pomiechówek, dn. 16 lipca 2008r.

WROŚ - 7624 / 06 / 08

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na przedsięwzięcia polegającej na :
Rozbudowie pomieszczeń służących do produkcji ręcznych narzędzi budowlanych (pace styropianowe) na działce o nr ew. 383 w miejscowości Pomiechowo gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia obwieszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Pomiechówek z/s w Brodach-Parcelach przy ul. Szkolnej 1A w pokoju nr 8 w dniach
i godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
BIP UG Pomiechówek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń UG Pomiechówek.Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.07.2008 r., godz. 15.33
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.07.2008 r., godz. 15.33
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.07.2008 r., godz. 15.33NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2684 razy.