Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-08-05

WGI.III.7331 / 22 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Wojewódzki Konserwator Przyrody z u poważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 16 lipca 2008r., wydał postanowienie – WŚR-IV/WH/7049/721/08 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków „MEWA” na dz. nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6, 80/7 we wsi Brody, Gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).


z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 06.08.2008 r., godz. 10.09
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.03.2011 r., godz. 08.41
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.03.2011 r., godz. 08.41NieznanyEdycja strony
06.08.2008 r., godz. 10.09NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2829 razy.