Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdami na działki, budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i latarni na potrzeby oświetlenia chodnika oraz przebudowie rowu odwadniającego, we wsi Brody, na działce nr ewid. 30/2, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej nr 62 – ul. Serockiej, na odcinku od wlotu ul. Przytorowej do wlotu ul. Polnej.
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-08-26

WGI.III.7331 / 20 / 08
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 26-08-2008r. została wydana decyzja nr 8/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika wraz ze zjazdami na działki, budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia i latarni na potrzeby oświetlenia chodnika oraz przebudowie rowu odwadniającego, we wsi Brody, na działce nr ewid. 30/2, stanowiącej pas drogowy drogi krajowej nr 62 – ul. Serockiej, na odcinku od wlotu ul. Przytorowej do wlotu ul. Polnej.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.z up. WÓJTA
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca Wójta


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 26.08.2008 r., godz. 13.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 26.08.2008 r., godz. 13.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
26.08.2008 r., godz. 13.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2718 razy.