Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-08-27
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
WGI.III.7331 / 22 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z 2003r. ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) informuje się, że w dniu 27-08-2008r. została wydana decyzja nr 9/2008 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie oczyszczalni ścieków „MEWA” na działkach nr ewid. 78/1, 79/3, 79/4, 80/6 i 80/7 we wsi Brody, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegim Odwoławczego w Warszawie ul. Senatorska 35 za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

z up. WÓJT
mgr Mariusz Łempicki
Zastępca WójtaWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 29.08.2008 r., godz. 13.17
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 29.08.2008 r., godz. 13.17
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
29.08.2008 r., godz. 13.17NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2742 razy.