Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
WROŚ - 7624 /08/08 Pomiechówek, dnia 1-09 -2008 r.

OBWIESZCZENIENa podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
-budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody-Parcele w ulicach:
ul. Ludowa (włączenie do ul. Serockiej)
30/2, 329, 390/26, 390/27, 390/11, 390/9, 390/7, 390/5, 386/3, 386/1, 383, 381, 328/4, 388/2, 328/1, 323, 322/4, 322/5, 322/2, 322/1, 318/4, 318/5, 318/2, 316, 377/4, 283, 375/1, 372/4
odcinek ulicy Broniewskiego (włączenie do Ludowej)
380, 377/5, 377/3, 377/2, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6
odcinek ulicy Ludowej (włączenie do istniejącej sieci kań. w ul. Ludowej)
347/4, 347/3, 345, 343, 341, 259, 267, 265, 263, 261/2, 261/1, 259, 257/1, 257/2, 340, 346/1
ul. Szafirowa
30/2, 390/15, 386/5, 390/14, 390/12, 390/10, 390/8, 390/6,386/4,386/2, 385/5, 387, 388/1, 389/1, 390/16, 390/18, 390/20, 390/22, 390/24
ul. Kolejowa
132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 131/2, 128, 127, 126, 121, 117, 115/2, 115/3, 115/8, 115/5, 115/4, 113/3, 113/2, 112/1, 110/2, 110/1, 108/2, 108/4, 108/7, 108/6, 105, 98, 97, 394, 393, 90, 89, 88, 87, 86/1, 86/2, 85, 84, 83, 82/2, 82/1, 75, 74, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/3, 72/2, 72/9, 68/4, 68/1, 68/3, 22, 21/6, 21/5, 20/2, 20/3, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 2/1,1, 133/7, 133/6, 133/5, 133/4, 132/2

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie ( poniedziałek- czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-16:30 w pok. nr 12) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.

Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 01.09.2008 r., godz. 15.14
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 01.09.2008 r., godz. 15.14
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
01.09.2008 r., godz. 15.14NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2731 razy.