Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach wg załączonego wykazu do wniosku we wsi Brody-Parcele z włączeniem ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 - ulicy Serockiej we wsi Brody, gminie Pomiechówek.
Pomiechówek, dnia 2008-09-11
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK

WGI.III.7331 / 74 / 08

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że na mój wniosek zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach wg załączonego wykazu do wniosku we wsi Brody-Parcele z włączeniem ich do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 - ulicy Serockiej we wsi Brody, gminie Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 11.09.2008 r., godz. 12.36
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 11.09.2008 r., godz. 12.36
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
11.09.2008 r., godz. 12.36NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2808 razy.