Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Remoncie Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 217/3 w miejscowości Stanisławowo gmina Pomiechówek”
Wójt Gminy Pomiechówek
WROŚ - 7624/05/08
Pomiechówek. dnia 2008-06-16

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 16.06.2008r. została wydana na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcji Handlu i Obrotu „POLHILD I” Mieczysław Piotrowski, Paweł Piotrowski, Zygmunt Piotrowski Spółka Jawna z/s w Kobyłce ul. Sienkiewicza13 decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:
Remoncie Wytwórni Mas Bitumicznych zlokalizowanej na części działki o nr ewid. 217/3 w miejscowości Stanisławowo gmina Pomiechówek”
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska
35.
(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,
ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 16.09.2008 r., godz. 20.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 16.09.2008 r., godz. 20.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
16.09.2008 r., godz. 20.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2858 razy.