Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Pomiechówek, dnia 2008-09-15
WGI.III.7331 / 21 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Kierownik Oddziału Ocen Natura 2000 z upoważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 29.08.2008 r., wydał postanowienie – WŚR.IV.MŚ/7049/970/08 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na budowie chodnika w pasie drogowym drogi gminnej - ul. Przytorowej na działkach o nr ewid. 135/1, 134/6, 134/7, 134/8, 134/9, 134/10, 134/11, 134/3, 133/2, 133/3, 133/5, 133/6 położonych we wsi Brody-Parcele, gm. Pomiechówek.

Na niniejsze postanowienie przysługuje stronom zażalenie do Ministerstwa Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia.
Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.09.2008 r., godz. 08.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.09.2008 r., godz. 08.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2008 r., godz. 08.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2826 razy.