Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Wójt Gminy PomiechówekWROŚ - 7624/03/08Pomiechówek. dnia 2008-09-17OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 17.09.2008r. została wydana na wniosek Pana Dariusza Dadacz zam. Wólka Różańska 24, 21-450 Stoczek Łukowski decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

„ Zmianie sposobu wykorzystania obiektów dawnej fermy trzody chlewnej i ich adaptacja na obiekty związane z obsługą w zakresie blacharstwa , lakiernictwa i mechaniki pojazdowej na terenie działki o nr ewid. 6/35 w miejscowości Nowy Modlin gmina Pomiechówek”

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska

35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,

ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 18.09.2008 r., godz. 10.18
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 18.09.2008 r., godz. 10.18
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
18.09.2008 r., godz. 10.18NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2756 razy.