Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Pomiechówek, dn. 22 września 2008r.

WROŚ - 7624 / 09 / 08

Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 2008r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek pana Mariusza Brzezińskiego zam. Warszawa
ul. Czardasza 8/5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającej na :
Rozbudowie pomieszczeń służących do produkcji ręcznych narzędzi budowlanych na terenie działkach o nr ew. 180/2 i 182/3 w miejscowości Stanisławowo gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty wywieszenia obwieszenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi w Urzędzie Gminy Pomiechówek z/s w Brodach-Parcelach przy ul. Szkolnej 1A w pokoju nr 8 w dniach
i godzinach pracy Urzędu.


Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie
BIP UG Pomiechówek oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń UG Pomiechówek.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 23.09.2008 r., godz. 10.12
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 23.09.2008 r., godz. 10.12
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
23.09.2008 r., godz. 10.12NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2910 razy.