Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w Brodach- Parcelach...
Wójt Gminy PomiechówekWROŚ - 7624/08/08Pomiechówek. dnia 2008-10-3OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 3.10.2008r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w Brodach- Parcelach w ulicach:

-ul. Ludowa (włączenie do ul. Serockiej)

30/2, 329, 390/26, 390/27, 390/11, 390/9, 390/7, 390/5, 386/3, 386/1, 383, 381, 328/4, 388/2, 328/1, 323, 322/4, 322/5, 322/2, 322/1, 318/4, 318/5, 318/2, 316, 377/4, 283, 375/1, 372/4

-odcinek ulicy Broniewskiego (włączenie do Ludowej)

380, 377/5, 377/3, 377/2, 378/1, 378/2, 378/3, 379/1, 375/2, 375/3, 375/4, 375/5, 375/6

-odcinek ulicy Ludowej (włączenie do istniejącej sieci kan. w ul. Ludowej)

347/4, 347/3, 345, 343, 341, 259, 267, 265, 263, 261/2, 261/1, 259, 257/1, 257/2, 340, 346/1

-ul. Szafirowa

30/2, 390/15, 386/5, 390/14, 390/12, 390/10, 390/8, 390/6,386/4,386/2, 385/5, 387, 388/1, 389/1, 390/16, 390/18, 390/20, 390/22, 390/24

-ul. Kolejowa

132/3, 132/4, 132/5, 132/6, 131/2, 128, 127, 126, 121, 117, 115/2, 115/3, 115/8, 115/5, 115/4, 113/3, 113/2, 112/1, 110/2, 110/1, 108/2, 108/4, 108/7, 108/6, 105, 98, 97, 394, 393, 90, 89, 88, 87, 86/1, 86/2, 85, 84, 83, 82/2, 82/1, 75, 74, 72/4, 72/5, 72/6, 72/7, 72/3, 72/2, 72/9, 68/4, 68/1, 68/3, 22, 21/6, 21/5, 20/2, 20/3, 19, 18, 17, 7, 6, 5, 4, 2/1,1, 133/7, 133/6, 133/5, 133/4, 132/2W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach, ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 11.55
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 11.55
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2008 r., godz. 11.55NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2916 razy.