Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w miejscowości Pomiechowo
Wójt Gminy PomiechówekWROŚ - 7624/07/08

Pomiechówek. dnia 2008-10-3

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98 z 2000r., póz. 1071 z późniejszymi zmianami) i art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 z 2001r., póz. 627 z późniejszymi zmianami), zawiadamia się, że w dniu 3.10.2008r. została wydana na wniosek Wójta Gminy Pomiechówek decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pomiechówek w miejscowości Pomiechowo w ulicach:

-ul. Wodna1,9,10,8,6,2,3,4/1,4/2,5,

-ul. Rybacka29/2, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1, 22/1, 22/2, 28, 27, 26, 25, 24,

-ul. Bałtycka47/9, 5, 6, 7, 22/1, 24, 35, 36, 43, 47/6, 47/5, 47/8, 44, 42/1, 47/3, 42/2, 42/3, 47/4,

-ul. Plażowa31, 33, 34, 32, 39, 40, 44, 41, 45, 46,

-ul. Mazowiecka63, 65, 64/2, 62, 61/1, 60, 487 49, 50/1, 50/2, 51, 52, 54,

-ul. Kościelna67, 59/1, 53, 68/2, 97, 98, 99, 103, 104, 107/2, 109/1, 109/1, 110/2, 110/1, 111/2, 112/2, 125, 126/2, 126/3, 127, 65, 64/3, 62, 61/1, 61/2, 58/1, 57, 56

-ul. Rolnicza158, 151/1, 155, 134/1, 134/2, 179, 135,

-ul. Kwiatowa93/2, 93/1, 68/3, 68/4, 68/5, 68/6, 68/7, 94, 95, 101, 100, 102, 105, 89, 90, 91, 92, 106/2, 106/1, 107/1, 380/1, 381/1, 180/2, 180/3, 182/2, 182/4, 182/6, 112/3, 113, 114, 115, 116, 117, 182/2, 182/4, 182/6, 111/1, 112/3, 113, 114, 115, 116, 117, 128, 130/5, 69/2, 69/1, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/2, 82/1, 82/3, 82/4, 82/5, 83, 84, 85, 86, 87, 88,

-ul. Ogrodowa133, 136, 118, 119, 120, 121, 122, 124/1, 134, 159, 160, 161, 162, 130/3, 130/2, 131/1, 132

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z decyzją oraz za pośrednictwem Wójta Gminy złożyć odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Senatorska

35.

(Adres do korespondencji: Urząd Gminy Pomiechówek z siedzibą w Brodach-Parcelach,

ul. Szkolna la, 05-180 Pomiechówek.)


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 20.51
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 03.10.2008 r., godz. 20.51
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
03.10.2008 r., godz. 20.51NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2825 razy.