Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pouczenie w zakresie prawa wniesienia zażalenia zamieszczonego ...
Obwieszczenie
Działając na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 150) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zawiadamia, że postanowieniem nr 72/08 z dnia 13.10.2008r. sprostował na wniosek Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków pouczenie w zakresie prawa wniesienia zażalenia zamieszczonego w postanowieniu nr 64/08 z dnia 8 września 2008r dopuszczającego Stowarzyszenie Ekologiczno – Kulturalne KLUB GAJA, z siedzibą przy ul. Parkowej 10, 43-365 Wilkowice do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych.
Od postanowienia nie służy Stronom prawo wniesienia zażalenia.
Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 pok.324 w godzinach pracy urzędu (pon. 900-1700, wt.-pt. 800- 1600) w dniach od 14 października do 28 października 2008r.
Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, Gazeta Nowodworska oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Gminy Zakroczym, Gminy Załuski, Gminy Pomiechówek, Nadleśnictwie Jabłonna, Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp.zo.o., Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze w Warszawie oraz na słupach ogłoszeniowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
Jacek Kowalski


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 14.10.2008 r., godz. 13.47
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.10.2008 r., godz. 13.47
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.10.2008 r., godz. 13.47NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2798 razy.