Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dopuszczającego Stowarzyszenie KLUB PRZYRODNIKÓW, z siedzibą przy ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu...
Obwieszczenie
Działając na mocy art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj: Dz.U z 2000r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz w związku z art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2008r. Nr 25 poz. 150) Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki zawiadamia, że pismem z dnia 16.10.2008r. przesłał do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Warszawie zażalenie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków na postanowienie nr 69/08 z dnia 22.09.2008r. Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki dopuszczającego Stowarzyszenie KLUB PRZYRODNIKÓW, z siedzibą przy ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin do udziału na prawach strony w toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na modernizacji Lotniska Modlin w celu jego przystosowania do obsługi przewoźników niskokosztowych.
Z treścią zażalenia można zapoznać się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Zakroczymska 30 pok.324 w godzinach pracy urzędu (pon. 900-1700, wt.-pt. 800- 1600)
Doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Termin podania do publicznej wiadomości 21 października – 04 listopada 2008r.
Zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Nowy Dwór Mazowiecki, Gazeta Nowodworska oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Urzędu Gminy Zakroczym, Gminy Załuski, Gminy Pomiechówek, Nadleśnictwie Jabłonna, Spółce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa Modlin sp.zo.o., Przedsiębiorstwie Państwowym Porty Lotnicze w Warszawie oraz na słupach ogłoszeniowych w Nowym Dworze Mazowieckim.

Burmistrz Miasta
Nowy Dwór Mazowiecki
Jacek Kowalski

Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 22.10.2008 r., godz. 11.05
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 22.10.2008 r., godz. 11.05
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
22.10.2008 r., godz. 11.05NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2665 razy.