Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie osadnika w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków „Dębe”...
WÓJT GMINY POMIECHÓWEK
Pomiechówek, dnia 2008-10-238
WGI.III.7331 / 49 / 08OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) zawiadamia się, że Kierownik Oddziału Ocen Natura 2000 z u poważnienia Wojewody Mazowieckiego w dniu 13.10.2008r., wydał postanowienie – WŚR.IV.MT/7049/1256/08 uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na przebudowie osadnika w Zakładzie Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na terenie działki nr ewid. 213/3 w m. Wójtostwo, gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 7 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia stronom przysługuje zażalenie do Ministra Środowiska za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa).


WÓJT
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 24.10.2008 r., godz. 11.25
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 24.10.2008 r., godz. 11.25
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
24.10.2008 r., godz. 11.25NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2733 razy.