Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji...
Wójt Gminy Pomiechówek
Pomiechówek, dnia 2008-10-31
WGI.III.7331 / 83 / 08
OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. ze zm.) informuję, że na mój wniosek z dnia 31-10-2008r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanej inwestycji polegającej na wydzieleniu części działki nr ewid. 33/10 i budowie chodnika oraz budowie chodnika na działkach o nr ewid. 34/16, 33/4 i 34/7 w Brodach gmina Pomiechówek.

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 14 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i zastrzeżenia.Wójt Gminy
mgr Dariusz BieleckiWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 31.10.2008 r., godz. 08.03
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 31.10.2008 r., godz. 08.03
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
31.10.2008 r., godz. 08.03NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2741 razy.