Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Zawiadomienie

o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji osadnika wtórnego nr 2 ze zmiana przeznaczenia na osadnik wstępny, z pełna hermetyzacja obiektu na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek. .
Pomiechówek, dnia 2008-11-14

WROŚ - 7624 / 11 / 08

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.) i stosownie do art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz. U. Nr 62, poz. 627 z 2001r. z późn. zm.) zawiadamia się strony, że na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na modernizacji osadnika wtórnego nr 2 ze zmiana przeznaczenia na osadnik wstępny, z pełna hermetyzacja obiektu na terenie Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Dębe” na części działki nr ewid. 213/3 we wsi Wójtostwo, Gm. Pomiechówek. .

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, składać wnioski i uwagi.


Otrzymują:

1. wg. rozdzielnika

2. a/a.
Rozdzielnik do wszczęcia postępowania
znak sprawy WROŚ-7324/11/08 z dnia 14-11-2008r.

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa
Pełnomocnik: Magdalena Chmielewska
2. Starosta Powiatu Nowodworskiego ul. Mazowiecka 10, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
(w im. Skarbu Państwa)
3. Pan Marian Ziółkowski, Wójtostwo 19, 05-180 Pomiechówek
4. Państwo Józefa i Edward Ziółkowscy, Wójtostwo 20, 05-180 Pomiechówek
5. Pan Robert Ziółkowski, Wójtostwo 20, 05-180 PomiechówekWytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 14.11.2008 r., godz. 14.27
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.11.2008 r., godz. 14.27
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2008 r., godz. 14.27NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2941 razy.