Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WROŚ - 7624 /13/08 Pomiechówek, dnia 14-11 -2008 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
-budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Pomiechówek w ulicach:
• ul. Wolności

183, 155/4, 175, 176, 184/3, 184/4, 185/5, 185/6, 200, 174/1, 174/2, 172, 182, 181, 180, 179/4, 179/1, 177/2, 177/4,

• ul. Wojska Polskiego

177/5, 177/6, 177/7, 169/4, 169/7, 168/17, 169/10,170/3, 170/2, 170/4,169/2,168/2, 168/3, 168/11, 168/9, 168/13, 168/5, , 168/6, 168/7, 168/10, 168/12, 168/4, , 168/8, 162/3, 162/4, 162/5

(W przypadku zmian ewidencyjnych proszę o wydanie danych obejmujących
W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie ( poniedziałek- czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-16:30 w pok. nr 12) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 14.11.2008 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.11.2008 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2008 r., godz. 14.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2729 razy.