Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

WROŚ - 7624 /12/08 Pomiechówek, dnia14 -11 -2008 r.

OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
-budowie dwóch odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w pasie drogi krajowej nr 62 stanowiącej ul. Serocka w miejscowości Brody gm. Pomiechówek

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie ( poniedziałek- czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-16:30 w pok. nr 12) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 14.11.2008 r., godz. 14.57
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 14.11.2008 r., godz. 14.57
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
14.11.2008 r., godz. 14.57NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2697 razy.