Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiera informacje publiczne w postaci elektronicznej, wymagane przez polskie prawo.

Wyszukiwanie
Główna treœść strony

Obwieszczenie

-budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody w ulicach: ul. Księża Góra...
WROŚ - 7624 /14/08 Pomiechówek, dnia 14-11 -2008 r.OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. Nr 62, póz. 627 z 2001 r. z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Pomiechówek podaje do publicznej wiadomości, że prowadzone jest postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na

-budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brody w ulicach:

· ul. Księża Góra

24, 25/1, 25/2, 65/3,65/4, 65/5, 65/6, 63/3, 63/4, 63/5, 63/6, 69/1

89/1, 62, 59/2, 59/4, 59/6, 59/5, 58, 57, 55/1, 55/2, 54/1, 53/3, 52/3, 52/4, 52/1,51,40/2,22(W przypadku zmian ewidencyjnych proszę o wydanie danych obejmujących

W związku z powyższym informuje się, że w terminie 21 dni od daty zamieszczenia obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy znajdującymi się w tutejszym urzędzie ( poniedziałek- czwartek w godz. 7:30-15:30, piątek w godz. 7:30-16:30 w pok. nr 12) i zgłaszać na piśmie ewentualne uwagi.Wójt Gminy Pomiechówek
mgr Dariusz Bielecki


Wytworzył:brak danych, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Nieznany, data: 15.11.2008 r., godz. 08.42
Ostatnia aktualizacja:Nieznany, data: 15.11.2008 r., godz. 08.42
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
15.11.2008 r., godz. 08.42NieznanyDodanie strony do BIP.

Strona oglądana: 2702 razy.